List do Ministra Zdrowia

Szanowny

Ministrze Zdrowia,

 

W imieniu osób chorych na cukrzycę wyrażam zaniepokojenie dyskryminującymi część z Nas, zapisami zawartymi w Pani Rozporządzeniu, z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniającemu rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, które zostały zarządzone na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
 

W § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 166) w załączniku nr 2 „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji” lp. 7, wskazane zostały 3 grupy chorych na cukrzycę, a pominięte zostały pozostałe osoby chorujące na tą samą chorobę, a które powinny mieć przez władze publiczne zapewnione szczególną opiekę zdrowotną. To w dużej mierze osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku.
 

W opinii znacznej części osób dotkniętych tą chorobą, jak również popierających naszą akcję, organizacji i instytucji oraz wielu jej sympatyków, zarządzenia zawarte w rozporządzeniu Minister Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r., dyskryminują w znacznym stopniu pozostałe osoby dorosłe z I typem cukrzycy, aktualnie leczące się przy pomocy pompy insulinowej, jak też osoby z II typem cukrzycy, którym zalecone zostało przez lekarza takie leczenie, jak również osoby dorosłe, które takiej formie leczenia będą poddane w przyszłości oraz pozostałe osoby chorujące na cukrzycę.

 

Pozwalamy sobie zauważyć, że zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Dlaczego więc, osoby dorosłe nie są traktowane na równi?
 

Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP, przyznane zostało każdemu prawo do ochrony zdrowia, a w tym przypadku wyraźnie zostało ono złamane. W § 1 rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r., pominięte zostały osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku, a Konstytucja nakłada na władze publiczne wyraźny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

 

Art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowi, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Czym różni się osoba mająca 37 lat, od osoby w wieku 25 lat i dlaczego nie mają one równego dostępu do znanych już od wielu lat sposobów leczenia tej samej choroby?
 
Zasada równości dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej została podkreślona w art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz określono ją jako zadanie władz publicznych. Opisywany tu § 1 rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r., wyraźnie narusza ten ważny aspekt prawa.

 

Zgodnie z art. 8 Konstytucji RP, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej i przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Więc skoro w hierarchii aktów prawnych w państwie zajmuje ona najwyższe miejsce, a normy prawne w niej zawarte mają najwyższą moc prawną jednocześnie gdzie wymóg, by ogół norm prawnych obowiązujących w państwie był zgodny z postanowieniami Konstytucji, co wyznacza bezwzględny prymat Konstytucji w systemie źródeł prawa, zasadnym jest domaganie się danych nam jako obywatelom, praw. Według naszej opinii zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji, a także przyjęta wyraźnie zasada wyłączności ustawy w sprawach wolności i praw jednostki stanowią podstawową gwarancję ich przestrzegania i jest właściwą podstawą prawną do wniesienia tego listu.

 

Domagamy się przestrzegania prawa do równego traktowania przez władze publiczne, wszystkich osób chorych na cukrzycę oraz równego dostępu do ochrony zdrowia i takiego samego dla wszystkich dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w razie zaleceń lekarza do konieczności zastosowania w leczeniu przez osobę chorą, pompy insulinowej, przyznawanej na podstawie przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych, procedurze ustalającej dostępność do tych świadczeń.

 

Jednocześnie nie zgadzamy się na stosowanie dyskryminacji w życiu społecznym. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw i wyjątków o czym wyraźnie przypominamy.

 

Ogólnie rozumiemy potrzebę wprowadzenia zmian zarządzonych w § 1 rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. i popieramy je, jednak apelujemy o uwzględnienie w aktach prawnych , Konstytucyjnych praw większości chorych na cukrzycę, bez dyskryminowania żadnej z jej grup. Niech osoba mająca, np. 37 lat i od 7 roku życia chorująca na cukrzycę typu I, będzie miała taki sam dostęp do leczenia cukrzycy, jak osoba mająca np. 25 lat.
 

Z poważaniem
Małgorzata Licha
Koordynator akcji
WYPOMPOWANI

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

 1. Rafał Napisał:

  Nie mam pojęcia gdzie mam złożyć ten podpis elektroniczny. Akcje poieram! Proszę o umieszczenie wyraźnego linku do składania podpisów elektronicznych.

 2. lech zurek Napisał:

  jest mnie wstyd ze mieszkam w kraju gdzie sa chorzy na cukrzyce wykorzystywani przez zadzace panowie poslowie wstydcie sie podsumowanie przy urnach

 3. Danuta Napisał:

  Popieram ten artykuł i trzeba walczyć do końca w końcu sama kiedyś byłam młodzieżą i zachorowałam na cukrzycę typu 1 w tej chwili po 23 latach mam pompę i jestem bardzo zadowolona .Kiedyś nawet w moich czasach nie było takiego sposobu leczenia co dzisiaj ale niestety tylko dzieciom sie wszystko należy a nam starszym już ni. Nie ma żadnej sprawiedliwości na tym świecie .Pisz wszedzie gdzie tylko się da

 4. Agnieszka Napisał:

  Jak miałam 25 lat wkłucia były refundowane do 18 roku życia, jak mam 32 lata w końcu udało się zmienić zapisy i wkłucia są refundowane… do 26 roku życia. Jednak ja ciągle jestem za stara :( Popieram akcję i proponuję umożliwić składanie podpisów pod petycją poprzez stronę internetową bo w tej chwili takiej możliwości nie widać.

 5. monika Napisał:

  ja również z chęcią bym podpisała wraz z mężem i całą grupą znajomych list, ale nie wiem gdzie można to zrobić elektronicznie.

 6. Robert Napisał:

  Kiedy to „NASZE” państwo będzie normalne??? Mam 37 lat i ciągle jestem za stary, ale po co wspierać osoby czynne zawodowo, nie chcące renty, mające rodziny, chcące żyć normalnie. Mam pomysł: wszyscy przejdziemy na rentę, ciekawe co wtedy zrobi pani minister kopacz?
  Popieram akcję „WYPOMPOWANI”!!!

 7. Ania Napisał:

  Bardzo podoba mi się Wasza inicjatywa i zaczęłam również zbierać podpisy wśród swoich znajomych. Mam jednak uwagę co do treści listu. Nie pada w nim ani razu wyrażenie „wkłucia do pomp insulionwych”. Nie jest wyraźnie wyartykułowane, że chcecie, aby wkłucia, jako środki pomocnicze wymienione w załączniki nr 2 (lp.7) do powołanego w liście rozporządzenia, były dofinansowane dla wszystkich. Dla osoby nie mającej kontaktu z chorymi na cukrzycę jest to duże utrudnienie, bo musi sięgnąć do aktów prawnych. Proponuję zmienić treść akapitu 9 (dodać, że chodzi o wkłucia wymienione w rozporządzeniu).

 8. Rita Napisał:

  Mam 42 lata, a na cukrzycę typu pierwszego choruję od drugiego roku życia. lekarz od kilku lat namawia mnie na leczenie pompą, ale cóż mnie nie stać ani na pompę ani na jej eksploatację. Od kilku lat gdzie mogę to wyrażam moją dezaprobatę dzielenia chorych na lepszych i gorszych. Przeraża mnie fakt, że zarówno samo środowisko chorych jak i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków a także liczne środowisko medyczne (i ich reprezentanci) prezentują stanowisko, że dzieciom trzeba wszystko refundować (np. analogi, pompy, wkłucia itp.) a dorosłym to już nie. ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja pracuję, płacę podatki i składki (w tym zdrowotną) i z moich składek opłaca się leczenie dzieci, a ja sama będąc osobą chorą i wymagającą leczenia pompą nie otrzymuję żadnej refundacji. Nawet ze środków PFRON nie mogę liczyć na wsparcie, ponieważ są one w dyspozycji MOPS-ów i PCPR-ów a te pomagają tylko tym, którzy mają refundację z NFZ-tu. To jest po prostu kpina i niesprawiedliwość!

 9. basia Napisał:

  …… tak czytam, że ludzie nie wiedzą gdzie się podpisać. Na stronie głównej wypompowani.pl w kolumnie po prawej stronie jest „podpisz się” trzeba się zalogować aby się podpisać.

 10. Marta Napisał:

  Jestem za, ponieważ chorym tak na cukrzycę jak i na inne choroby potrzebna jest pomoc Państwa ( bo to to mamy ten cały rząd, żeby nam pomagał).

 11. Kasia Napisał:

  Proszę kto popiera akcję niech wydrukuje tabelkę do podpisów i zebierze 10 podpisów wśród najbliższej rodziny /lub więcej wskazane!/ i wysle je w orginale pod wskazany adres na dole tabelki. PODPISY ELEKTRONICZNE SĄ TYLKO PRO FORMĄ TAK NAPRAWDĘ NIE LICZĄ SIĘ BY WYSŁAĆ JE DO PANI MINISTER ZDROWIA- BY WYSLAĆ PODPISY Z LISTEM – MUSZĄ BYĆ TO ORGINALNE PODPISY
  -muszi byc czytelnie wypełnione, musi byc pesel, musi być pełen adres i kod pocztowy oraz ulica i nr. – To Ważne

 12. Barbara Napisał:

  a do kiedy trzeba wysłać te listy? ja choruję na cukrzycę typu 1 od 11 lat a od 3 lat mam pompę. Mam 21 lat także mam refundowane wkłucia ale przez chwilę gdyby nie pewna fundacja to bym musiała na rok odstawić pompę więc w pełni popieram tę akcję i będę zbierała podpisy

 13. Agata Napisał:

  Niestety byłam na Ogólnopolskiej pielgrzymce diabetyków na Jasną Góre i na własne uszy sie przekonałam i na własne oczy zobaczyłam kto tak naprawdę jest po stronie chorych na cukrzyce.Niestety ku mojemu ogromnemu zdziwieniu nie jest to ani Zarząd Główny PSD ani lekarze na co dzień pracujący z diabetykami.Do dzisisj nie może mi się pomięścić w głowie jak lekarz po studiach może wyjść na mównice i powiedzieć że nie możemy osobom dorosłym refundować wkłuć do pomp insulinowych ponieważ zabierzemy pieniądze dzieciom a one dzieki pompie uczą sie studiują a potem w dorosłym życiu osiągają wielkie sukcesy i realizują swoje marzenia.Pytam więc dlaczego ja mam być skazana na siedzenie w domu i jestem pozbawiona możliwości realizowania swoich marzeń spełniania się zawodowo studiowania i wielu innych rzeczy których nie mogę robić a mogłabym gdybym miała refundowane wkłucia.Czy ja majac troszkę wiecej niz 26 lat mam już się kłaśc w trumnie i umierać??????????????

 14. mama Napisał:

  Jestem mamą 5 letniego cukrzyka. Popieram list.

Zostaw komentarz