Archiwum dla Styczeń, 2012

Dlaczego akcja WYPOMPOWANI powinna zakończyć się refundacją wkłuć dla wszystkich chorych?

Poniżej zaprezentowane argumenty, przemawiają za realizacją tego typu przedsięwzięcia i wyznaczeniem jego celu głównego, zwracają też uwagę na zasadność wprowadzenia w życie proponowanych przez koordynatorkę akcji, postulatów. I. Aspekt indywidualny 1. Prywatna ocena sytuacji koordynatorki akcji „WYpompowani”, jako osoby od 31 lat chorującej na cukrzycę typu 1, a od 9 lat leczącej się za pomocą pompyinsulinowej [...]

Tags: , , , , , , , , ,

Oświadczenie

W związku z sygnałami jakie do nas dotarły o pewnych niejasnościach związanych z realizacją akcji publikujemy poniższe oświadczenie.   Niniejszym oświadczam, że; Akcja WYPOMPOWANI jest inicjatywą „jednostki” czyli osoby, która uważając, że zostały złamane jej prawa obywatelskie, domaga się ich respektowania. Problem cukrzycy dotyka znaczną grupę polskich obywateli, w związku z czym akcja ta ma znaczenie [...]

Tags: , , , , , , ,