Oświadczenie

W związku z sygnałami jakie do nas dotarły o pewnych niejasnościach związanych z realizacją akcji publikujemy poniższe oświadczenie.
 
Niniejszym oświadczam, że;

Akcja WYPOMPOWANI jest inicjatywą „jednostki” czyli osoby, która uważając, że zostały złamane jej prawa obywatelskie, domaga się ich respektowania. Problem cukrzycy dotyka znaczną grupę polskich obywateli, w związku z czym akcja ta ma znaczenie społeczne. Działania tej „jednostki” mają zainspirować inne „jednostki”, do aktywności prospołecznej w zakresie wyznaczonego celu (m.in. zbierania podpisów pod listem do Ministra Zdrowia w tej sprawie).

 

Akcja WYPOMPOWANI całkowicie finansowana jest z prywatnych funduszy koordynatorki akcji oraz niewielkich nakładów poniesionych przez wolontariuszy (np. koszt przesłania tabel z zebranymi podpisami do koordynatorki).

 

Społeczna akcja WYPOMPOWANI ma na celu, doprowadzenie do takiej sytuacji, aby wszystkie osoby dorosłe chore na cukrzycę, miały bezpłatny dostęp do tzw. „wkłuć” (specjalistycznych igieł w formie welfronu i strzykawek), niezbędnych przy leczeniu za pomocą osobistej pompy insulinowej. Decyzję o takiej refundacji ma podejmować lekarz specjalista prowadzący pacjenta w leczeniu tej choroby i to ma być jedyny warunek bezpłatnego dostępu do takowego osprzętu medycznego.
 
Podpisy pod listem do Ministra Zdrowia nadal są zbierane, tak więc proszę drukować tabele i w dalszym ciągu podpisywać się na tych listach.

 

Małgorzata Licha
Koordynator akcji
WYPOMPOWANI

 

Metoda leczenia cukrzycy (zwłaszcza typu 1), za pomocą pompy insulinowej, jest optymalnym i skutecznym sposobem zapobiegania i rozwoju bardzo poważnych powikłań cukrzycowych (utraty wzroku, uszkodzenia nerek, zaburzeń układu nerwowego, konieczności amputacji kończyn, itd.). Te kwestie już od wielu lat są udokumentowane, licznymi badaniami naukowymi z zakresu medycyny. Osiągnięcie wyznaczonego celu, czyli zakończenie tej akcji sukcesem jest bardzo ważne wielu osób chorych na cukrzycę. Często jest jedyną szansą na możliwość widzenia świata, odczuwania dotykiem, posiadania zdrowych nerek i bycia aktywnym zawodowo.

 

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw komentarz