Dlaczego akcja WYPOMPOWANI powinna zakończyć się refundacją wkłuć dla wszystkich chorych?

Poniżej zaprezentowane argumenty, przemawiają za realizacją tego typu przedsięwzięcia i wyznaczeniem jego
celu głównego, zwracają też uwagę na zasadność wprowadzenia w życie proponowanych przez koordynatorkę akcji, postulatów.

I. Aspekt indywidualny

1. Prywatna ocena sytuacji koordynatorki akcji „WYpompowani”, jako osoby od 31 lat chorującej na cukrzycę typu 1, a od 9 lat leczącej się za pomocą pompyinsulinowej (zatrzymanie rozwoju powikłań, a niektórych nawet cofnięcie)

2. Indywidualna analiza występowania powikłań cukrzycowych u osób o podobnym stażu choroby, nie używających w leczeniu pomp insulinowych lub używających ich od niedługiego okresu czasu (po 20 latach choroby w większości przypadków znaczne obciążenia wzroku np. utrata widzenia oraz duży problem z nerkami np. konieczność dializ)

3. Kalkulacja jednostkowa poniesionych przez państwo kosztów na dializy, a koszty refundacji „wkłuć” dla jednej osoby (koszty dializy na rok są wystarczające na ponad 10 lat refundacji „wkłuć”)

II.  Aspekt prawny

1.Łamanie praw konstytucyjnych (art. 8; art. 32 ust. 1 i 2; art. 68 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP[1])

2. Łamanie praw obywatelskich i praw pacjenta (art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[2]; art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[3])

3. Dyskryminacja osób powyżej 26 roku życia (ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania[4])

4. Łamanie praw unijnych (w krajach unijnych, które refundują wkłucia, nikt nie dzieli chorych na wiek oraz nikt nie refunduje tylko samego wkłucia, ale też zbiornik na insulinę)

5. Negatywna opinia w sprawie refundacji „wkłuć” z zastosowaniem podziału na wiek chorych, Agencji Oceny Technologii Medycznych, nr.46/13/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. oraz rekomendacja nr 25/2010[5]

III. Aspekt medyczny

1. Dane dotyczące pojawiania się powikłań cukrzycowych u chorych z dłuższym stażem cukrzycy (z wiekiem ich liczba i siła znacznie się nasila)

2. Dane dotyczące liczby chorych (ciągły wzrost)

3. Udokumentowane wyniki badań dotyczących leczenia osób chorych na cukrzycę typu 1 za pomocą pompy insulinowej (duża skuteczność w zapobieganiu powstawania i rozwoju poważnych powikłań cukrzycowych[6])

4. Opinia autorytetów z dziedziny medycyny (diabetologii) o leczeniu cukrzycy za pomocą pompy insulinowej (duża skuteczność w zastosowaniu tej metody leczenia)

IV. Aspekt ekonomiczny

1. Koszty leczenia powikłań, a koszty refundacji „wkłuć” do pomp insulinowych (koszty refundacji znacznie niższe, niż chociażby koszty leczenia uszkodzonych nerek, czy oczu)

2. Profilaktyka tańsza niż leczenie powikłań cukrzycowych

3. Nie stosując profilaktyki u osób chorych na cukrzycę ujawniają się powikłania cukrzycowe, przez co są one niesprawne zawodowo (nie pracują i nie płacą podatków)

V. Aspekt społeczny

1. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna (znaczny wzrost liczby chorych)

2. Śmiertelność wśród osób chorych na cukrzycę

3. Wpływ powikłań cukrzycowych na życie chorych i ich aktywność życiową

4. Ocena sytuacji społecznej związanej z cukrzycą (International Diabetes Federation[7], itp.)

 

POPRZYJ NASZĄ PETYCJĘ

 


[1] http://www.konstytucja-polski.pl/, z dnia 12-11-2011.

[2] (Dz.U.04.210.2135)

[3] (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417)

[4] (Dz.U. 10.254.1700)

[6] Klupa T. „Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych” prezentacja z seminarium „Innowacje w diabetologii – ocena dostępności w Polsce” odbywającego się w Warszawie, http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje/Zrealizowane-seminaria/Innowacje-w-Diabetologii/Materiały-do-pobrania/Dr-hab–Tomasz-Klupa—Dostepnosc-terapii-z-zastos.aspx, z dnia 02-12-2011.

Tagi: , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz