Pomóż Nam

Akcja WYPOMPOWANI zorganizowana została aby, Pani Minister Zdrowia dostrzegła, iż refundowanie zestawów infuzyjnych tylko dla wybranej grupy chorych na cukrzycę, nie jest zgodne z prawami Konstytucyjnymi. Żeby nasza akcja mogła przynieść zamierzony skutek, zaplanowane zostały działania, które dadzą nam szansę na osiągnięcie wyznaczonego celu. Zadania te podzielone zostały na trzy etapy.

 

I ETAP – Zbieranie podpisów pod listem do Pani Minister, gdzie wskazane zostały złamane prawa Konstytucyjne i poparcie w ten sposób naszego apelu o to by wszyscy chorzy na cukrzycę mieli bezpłatny dostęp do wkłuć. MUSIMY ZEBRAĆ 100 TYSIĘCY ODRĘCZNYCH PODPISÓW.

 

Na tym etapie mogą nam Państwo pomóc, podpisując się pod w/w listem. Aby to zrobić należy:

 

  1. Pobrać i wydrukować, tabelę do odręcznych podpisów.

/Dokładnie i wszystkie pola uzupełniając danymi i podpisując się własnoręcznie w polu podpisu. Ważne jest by lista była wypełniona w całości, czyli by znalazły się na niej dane i podpisy 10 osób. Następnie tabele należy wysłać na wskazany na dole wydruku, adres./

 

UWAGA!!! Dostajemy listy z podpisami, które nie będą ważne (zostaną wykreślone) przy ich sprawdzeniu w ministerstwie. Aby nasz wysiłek nie szedł na marne, prosimy o dokładne dostosowanie się do instrukcji wypełnienia list zamieszczonej powyżej.

 

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu list:

  • Brak kodu pocztowego miejscowości, czasem też samej miejscowości
  • Brak nr pesel osoby podpisującej się
  • Nieczytelne dane

 

 

  1. Można też złożyć podpis elektroniczny, jednak jest on tylko uzupełnieniem do list z podpisami własnoręcznie podpisanymi.

    ZBIERANIE PODPISÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

 

UWAGA! Czas jest dla nas największym atutem. Czym szybciej zbierzemy maksymalną ilość podpisów, tym większe są nasze szanse, na pozytywne załatwienie tematu. Pod listem podpisywać się i popierać nasze działania mogą, wszystkie osoby pełnoletnie będące obywatelami RP, nie tylko chorzy na cukrzycę. Tak więc, prosimy Państwa o podpisywanie się pod listem i przesyłanie wiadomość o zbieraniu podpisów do jak największej liczny osób.

 

II ETAP – Poparcie od organizacji, instytucji i społeczności.

W tym miejscu zwracamy się z prośbą o poparcie naszego protestu, do działających na terenie Polski organizacji, instytucji, społeczności, zrzeszeń, zgromadzeń i innego typu sformalizowanych grup społecznych. Każdego rodzaju poparcie jest dla nas wielkim wsparciem i przybliża nas do osiągnięcia zamierzonego celu.

 

Aby poparcie miało wymierny skutek należy je potwierdzić pisemnie. W razie chęci poparcia naszych działań prosimy o przesłanie maila. W odpowiedzi otrzymają Państwo pismo przewodnie i pod nim będzie można dokonać poparcia. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem akcji Małgorzatą Licha

 

III ETAP – Interpelacje od posłów.

To działanie ma na celu zainteresowanie problemem refundacji wkłuć dla osób dorosłych, posłów i senatorów, którzy po Państwa interwencji będą mogli wystosować interpelacje do Pani Minister, z zapytaniem o możliwość rozwiązania poruszanego w interpelacji problemu. W najbliższym czasie opracowany zostanie wzorzec pisma, które trzeba będzie złożyć u posłów i senatorów. Ważną kwestią na tym etapie działań jest dokładne określenie czasu, w jakim pisma trafią do parlamentarzystów.

 

Dlatego też prosimy o pilny kontakt osoby chcące osobiście zaangażować się do tego etapu działań i chcą współpracować z nami w tym segmencie.